6 Người Của TT Trump Bị Dính Cô Vít Vận Động Bầu Cử Ở Tulsa

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!