stevenduongt

Joined 3 years ago

Việt Kiều sợ cái gì mà không dám về VN ăn Tết năm 2020 chứ?

42 Views0 Comments

Việt Kiều sợ cái gì mà không dám về VN ăn Tết năm 2020 chứ nhỉ các bạn #cuocsongmy #duongtrunghieu Cám

Được Định Cư Mỹ Ai Sướng Hơn Ai? Việt Kiều hay Việt Nam

29 Views0 Comments

Được Định Cư Mỹ Ai Sướng Hơn Ai? Việt Kiều hay Việt Nam? #cuocsongmy #duongtrunghieu #suthatvecuocsongmy #datnguyencuocsongmy Cám ơn quí vị đã

Tết đến Việt Kiều phát Rầu vì Lịch Visa tháng 2 năm 2020 F4 lùi 7 tháng

28 Views0 Comments

Tết đến Việt Kiều phát Rầu vì Lịch Visa tháng 2 năm 2020 F4 lùi 7 tháng vì sao vậy? #cuocsongmy

Năm 2020 Việt Kiều về VN ăn Tết không còn ngại ngùng lo lắng?

28 Views0 Comments

Năm 2020 Việt Kiều về VN ăn Tết không còn ngại ngùng lo lắng vì sao vậy? #cuocsongmy #duongtrunghieu #suthatvecuocsongmy #datnguyencuocsongmy Cám