stevenduongt

Joined 4 years ago

Nhiều Chuyến Bay Về Mỹ được giảm tần suất hơi lo

13 Views0 Comments

Nhiều Chuyến Bay Về Mỹ Bị Cắt Chỉ Quốc Tịch Mỹ Bị Cách Ly mà thôi. Dương Trung Hiếu tại tiểu

Tin Quan Trọng Cho Ai Bay Về Mỹ Qua Hàn Quốc Sau Ngày 29

13 Views0 Comments

Tin Quab Trọng Cho Ai Bay Về Mỹ Qua Hàn Quốc Sau Ngày 29 tháng 2. Dương Trung Hiếu tại tiểu

Dù Có Thẻ Xanh Bị Từ Chối Vào Mỹ Nếu Có Đi TQ Trong 14 Ngày

8 Views0 Comments

Việt Kiều Có thẻ xanh bị từ chối nhập cảnh vào mỹ? Có đúng Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota,

Việt Kiều Quá Cảnh Hàn Trở Về Mỹ An Toàn Đây Nè!

15 Views0 Comments

Việt Kiều Quá Cảnh Hàn Trở Về Mỹ An Toàn Đây Nè đừng nghe hù mà sợ nha. Dương Trung Hiếu