Bang MN Tới T6 Mới Mở Cửa Nail Tóc, Vui Hay Buồn?

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.
#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!