Chị Hằng cùng lên VTV4 với MSVV và bán hàng bẩn là chuyện chửy nhau thôi

#nguyenphuonghang #vohoangyen #duongtrunghieu #DUNGLOVOI