Có 2 Người Việt Ra Đi Vì Bà Cố Vì Ở Mỹ: Về VN Đi

9269 Và 152 Và 2 Người Việt Ra Đi Vì Bà Cố Vì Ở Mỹ: Về VN Lánh Nạn đi VK ơi.

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!