Details

Ngày xưa khi chưa qua Mỹ, người thân ở Mỹ về VN chơi hay nói câu này: “Ở Mỹ không có 12 con giáp mà chỉ có 2 tuổi Trâu và Ngựa”, mình hỏi tại sao, họ nói: “Qua Mỹ cày ngày, cày đêm như trâu như ngựa!”. Mình không hiểu tại sao kỳ vậy! Sau này, khi qua bên này, thiệt đúng nhưng cũng có sai vì do mình hết thôi. Tham tiền ham cày chứ có ai bắt đâu! Video trước làm vội quá bị mọi người hiểu lầm, lần này làm lại chi tiết hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*