Hai anh khờ đi dạo ở Mỹ bị chó hù chạy đứt dép luôn

Vì sao Hai anh việt kiều bị chó rượt chạy có cờ ở Mỹ thế này