Details

Đây là giáo trình hướng dẫn Camera Raw bản Pro, rất chi tiết và hướng dẫn cặn kẻ cách xử lý ảnh với bản CC 2015.

Đây là bản có trả phí, chúng tôi sử dụng tiền đóng góp của quí vị để đầu tư phần mềm và các chi phí để biên soạn giáo trình, tài liệu tốt hơn, phục vụ cho quí vị tốt nhất.

LINK DOWNLOAD ẢNH GỐC VÀ ẢNH ĐÃ XỬ LÝ: FILE RAW:
http://adf.ly/1USfHZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*