Không Có $1000 Đâu, Nước Mỹ Giờ Lại Mở Cửa Đeo Khẩu Trang Đi làm

Không Có $1000 Đâu, Nước Mỹ Giờ Lại Mở Cửa Đeo Khẩu Trang Đi làm nếu không đói.
Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!