Details

Mùa Đông năm nay về quá sớm, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Năm nay có vẻ lạnh hơn năm trước!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*