Details

Bạn đang làm điều gì đó mà bạn cho là mình làm việc tốt, giúp ích người khác ư? và bị thiên hạ chửi không ra cái gì, tục tĩu, thô bỉ và rất vô văn hóa, bạn nghĩ sao, hành động ra sao khi trong hoàn cảnh này.

Bọn trẻ trâu thì sẽ: Khẩu chiến trên FB, trên Youtube, hoặc thậm chí tìm nhau ngoài đời thanh toán nhau, thế là cảnh máu chảy đầu rơi, không ra cái thể thống cống rãnh gì hết.!!

Tôi làm gì khi trong hoàn cảnh này? Mời bạn xem qua để biết nhé!
TÙY DUYÊN thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*