Details

Nhiếp ảnh là tĩnh, muốn diễn tả cái động chúng ta phải sử dụng hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh bằng cách hạ tốc độ chụp.
Thí dụ như chụp dòng suối, tạo cho hiệu ứng nước mịn như lụa, hoặc chuyển động của đôi tay người nghệ nhân đang điêu khắc,…

Nên dùng kết hợp chân máy và dây bấm mềm sẽ hiệu quả hơn cho hình ảnh của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*