Mùa hè Việt Kiều ở Mỹ đi Outlet Mall hưởng cái ấm áp ra sao?

Đi shopping ở Mỹ ra sao nè