Details

Hôm nay ở nước Mỹ xảy ra hiện tượng Nhật Thực Toàn Phần, mọi người đổ sô đi xem, cũng vui, lúc 1 giờ trưa trời tối đen như mực, sau đó là mưa to như thác đổ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*