Nhờ bà Hằng nên CĐM thấy Ớn trò NÉM đá bầy đàn! Em sợ quá rồi bà con ơi!

#nguyenphuonghang #vohoangyen #duongtrunghieu #DUNGLOVOI