Ở Mỹ lá cây phải tự dọn và đem đi đổ có nơi có chỗ nha

Dọn rác ở Mỹ cũng khá vất vả