Ở Mỹ cuối cùng Tiền Bạc sẽ quyết định cả Cô Vít mà thôi

Người có thẻ xanh sẽ ra sao khi ra khỏi Mỹ hơn 6 tháng?

#cuocsongmy #duongtrunghieu #suthatvecuocsongmy #datnguyencuocsongmy
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!