Details

Link Download hình ảnh: http://adf.ly/1XCVO5
hoặc http://adf.ly/1XCUv1
 
Nội dung bài này rất quan trọng, đó là tìm hiểu để làm chủ và ứng dụng kỹ thuật sử dụng Layer, hiệu ứng Layer và mặt nạ layer để xử lý phối hợp cho ảnh của bạn hiệu quả và nhanh chóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*