#Shorts Bang Pennsylvania NGƯNG công nhận kết quả Bầu cử