Thắng Trương Bỏ Làm Youtube Khi Nào Tới Mày Hả HIẾU DẦU GIÓ?

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!