Details

Ở Mỹ chuyện thi quốc tịch là cần thiết. Ngày nay lệ phí thi quốc tịch là $725 USD/người kèm theo là nhiều sự thay đổi khác. Video này xin chia sẻ cùng quí vị điều đó.

Category:

Cuộc Sống Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*