Tiệm Nail Ở Mỹ Đóng Cửa Hàng Loạt: Thợ Điêu Đứng Thật Rồi!

Tiệm Nail Ở Mỹ Đóng Cửa Hàng Loạt: Thợ Điêu Đứng Thật Rồi, người việt ở Mỹ lo lắng.

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!