Details

DTH thấy hổ thẹn khi đăng video này vì làm điều xấu mà mình biết đó là thật may mắn và phước vì mình có cơ hội sửa đổi, nhưng mình làm cái việc mà mình cho là tốt thì thật xấu hổ vì đó là mầm mống không khéo lại tự giao cái nhân tự cao, ngã mạn. Làm mà không thấy mình làm thì mới đúng đạo lý mà tinh thần của người phật tử. Hiếu muốn đưa video này lên nhằm tự nhắc nhỡ bản thân và tự an ủi chính mình, nhờ phước báu bao đời nên mới gần thầy tổ và học được đạo lý để sống an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 Comment

  • Đỗ Văn Hòa 9 months ago

    Như thế là đã tu thành chính quả rồi đấy.