TT Trump Tiếp Tục Ngưng Cấp Visa Tới 31/12/2020 Lo Quá chua rõ thẻ xanh ra sao

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!