Việt Kiều Về VN Ăn Tết Sẵn Hưởng Phước Luôn!?

Việt Kiều Về VN Ăn Tết Sẵn Hưởng Phước Luôn!?

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!