Việt Kiều Đem Tiền Về VN Mua Nhà Đất Xưa Rồi Diễm Ơi?

Việt Kiều Đem Tiền Về VN Mua Nhà Đất Xưa Rồi Diễm Ơi?

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!