Việt Kiều Về VN Bất Ngờ Thường Là Có Chuyện Lớn Vì Sao?

Việt Kiều Về VN Bất Ngờ Thường Là Có Chuyện Lớn Vì Sao vậy ta?

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!