Việt kiều về VN cả tháng có lo nhà cửa gì không?

Việt kiều về VN cả tháng có lo nhà cửa gì không? Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!