Việt Kiều Về VN Chết Nhát Không Dám Đi Đâu Là Có Lý Do Đó

Việt Kiều Về VN Chết Nhát Không Dám Đi Đâu Là Có Lý Do Đó quí vị ơi.

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.

#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!