Việt Kiều về VN mang hành lý có bị rắc rối gì không? Tại sao vậy?

Việt Kiều về VN mang hành lý có bị rắc rối gì không? Tại sao vậy bạn có biết.

Dương Trung Hiếu tại tiểu bang Minnesota, Miền Trung Tây nước Mỹ.
#cuocsongmy #duongtrunghieu
Cám ơn quí vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng!